Για την πλοήγηση

header image

Κατ' Οίκον Νοσηλεία Hellenic Ambulance


Αφουγκραζόμενοι την υπολειτουργία και τις ελλείψεις του Ε.Σ.Υ., που εκτός των άλλων συνοδεύονται από τις ατέλειωτες ώρες αναμονής στους διαδρόμους των νοσοκομείων, εγκαινιάσαμε προσφάτως τη νέα μας δραστηριότητα «κατ’ οίκον νοσηλεία» με μια μεγάλη λίστα ιατρικών – νοσηλευτικών – διαγνωστικών υπηρεσιών για άμεσα και καθ’ όλα ασφαλή αποτελέσματα.

Εμπεριστατωμένα, αναλαμβάνουμε επούλωση κατακλίσεων από έμπειρο νοσηλευτή, αλλαγή ουροκαθετήρων, καθώς επίσης χειρουργικό καθαρισμό.

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί πως συνεργαζόμαστε με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων (καρδιολόγοι, εντατικολόγοι, παθολόγοι) που δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε περιστατικό που χρήζει επείγουσας ανάγκης.